FİDA TURİZM VE OTELCİLİK

Vakıf, dernek, birlik, meslek örgütleri, ticari ve sınai oluşumlarda dahil olmak üzere her türlü Sivil Toplum Kuruluşu için yönetim danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.Mevcudiyetimizin temel unsuru olan etkinlik yönetimi konuları ile ilgili olarak sunmakta olduğumuz bu hizmet başlığı içerisinde birlikte çalıştığımız kuruma ihtiyaç ve kabiliyetleri doğrultusunda kendileri için en uygun olacak sosyal sorumluluk projeleri hazırlanarak işbirliği içerisinde hayata geçirilmeleri sağlanır.İhtiyaç durumunda ise idari, mali ve hukuki açılardan da Sivil Toplum Kuruluşlarına destek verebilmemiz söz konusudur.

Bu hizmetlerimiz ile sağladığımız avantajları ise şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Dernek yönetiminin stratejik ve taktik planlamalara yoğunlaşmasına olanak sağlama
 • Kurumsal yapı hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olma
 • Üyelerin aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik hizmet üretebilme
 • Dernek hizmet alanlarında görev alacak yetenekli ve uzman personel sağlama
 • Teknolojik avantajlara düşük maliyetlerle sahip olma
 • Yasal düzenleme ve standardizasyon kavramlarına uyum sürecinde yardımcı olma

Genel itibarı ile sunabileceğimiz hizmetleri ise şu şekilde sunabiliriz…

 • Yurtiçi ve Dışı Pazar Araştırmaları
 • Avrupa Birliği Projeleri
 • İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Ajansları ve KOSGEB Projeleri Tasarım ve Uygulamaları
 • AR-GE Çalışmaları ve Yönetim Danışmanlıkları
 • Proje ve Strateji geliştirme ve Uygulama Hizmetleri
 • Uluslararası lobi faaliyetleri
 • Yurt içi ve Yurt Dışı Pazar Araştırmaları
 • Basın ve Halkla İlişkiler
 • Üyelik ilişkileri ve idaresi
 • Hukuki ilişkiler
 • Eğitim Çalışmaları
 • Mali ve Finansal yükümlülükler
 • Sosyal Medya Yönetimi
 • Konsept planlama ve yönetimi
 • Lobi faaliyetleri
 • Basın ve Halkla ilişkiler
 • Kampanya ve projelerin planlanması ve uygulanması
 • Tanıtım, organizasyon proje ve uygulamaları
 • Basın ve halkla ilişkiler stratejileri ve iletişim araçlarının belirlenmesi
 • Aktivite ve etkinliklerin planlanması ve uygulanması
 • Basın bültenlerinin hazırlanması ve dağıtılması
 • Basın toplantılarının düzenlenmesi
 • Röportaj ve özel haber planlama, basında yer almasının sağlanması
 • Medya yansımaları takibi

 Strateji Geliştirme - Planlama - Yönlendirme FİDA TURİZM